Voortgang mobiele app Digitale Services

Zoals in onze eerdere nieuwsbrieven werd aangegeven, zijn wij bezig met de ontwikkeling van een mobiele app waarmee de ondernemer eenvoudig verantwoordingsinformatie kan accorderen en verzenden naar de uitvragende instanties. Indien van toepassing kunnen de aangiften ook direct betaald worden via de geïntegreerde iDEAL koppeling.

De ontwikkelingen hiervoor zijn in volle gang! Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de verschillende schermen binnen de app (denkt u hierbij aan de look en feel).  Wij hopen dat de eerste versie van de app medio februari gereed is voor een pentest. Tijdens deze test controleert een extern bureau op eventuele kwetsbaarheden die hackers mogelijk in staat kunnen stellen om binnen te dringen. De pentester, ook wel ethical hacker genoemd, spoort deze kwetsbaarheden op door precies dezelfde methodieken te gebruiken als cybercriminelen. Indien alles naar verwachting verloopt hopen wij medio het tweede kwartaal de app beschikbaar te stellen op de productie omgeving.

De afgelopen periode hebben wij aan een aantal kantoren de mobiele app gedemonstreerd. Wij zullen hier de komende periode mee verder gaan, zodat u alvast bent voorbereid op de introductie van de mobiele app maar ook om voorhand met u samen na te denken over de vervolg ontwikkelingen rondom de mobiele app.

Hieronder treft u een aantal afbeeldingen van het huidige design. U ziet van links naar rechts: mijn taken, mijn taak detailscherm en het betaalscherm om de aangifte omzetbelasting direct te betalen via de iDEAL koppeling. Nadat de betaling is afgerond komt u terug in het laatste scherm:

Heeft u vragen over de mobiele app? Of zou u wellicht mee willen testen zodra de eerste versie beschikbaar is? Laat het dan ons weten via e-mail: support@creaim.nl of telefoon: 075 631 27 09.