Vernieuwing datacenter gestart

In de nieuwsbrief van mei hebben wij u bericht over de aankomende verhuizing van het klantenportaal naar een nieuw datacenter. Vanuit CreAim kijken wij uit naar de verhuizing naar het nieuwe platform waarbij de performance en continuïteit van het portaal een flinke stap voorwaarts maakt. De voorbereidingen van de verhuizing zijn in volle gang en er is een globale planning beschikbaar. De planning is dat de acceptatie omgevingen in oktober verhuisd worden en dat voor het einde van het jaar alle productieomgevingen verhuisd zijn naar het nieuwe datacenter.

Wat merkt u en uw klanten van deze verhuizing?
De meeste tijd zit aan de zijde van CreAim in de voorbereiding. Wij bereiden de verhuizing uitgebreid voor om op het moment van verhuizen een zo kort mogelijke downtime te realiseren. De verwachting is dat het portaal tijdens de verhuizing maximaal een uur niet beschikbaar is. De verhuizing zal buiten reguliere kantoortijden uitgevoerd worden. Het specifieke moment van migreren wordt op een later moment met u gedeeld, evenals de exacte downtime.

Moet u iets doen nadat het portaal verhuisd is?
Na de verhuizing hoeft er niets te gebeuren. Het portaal is via dezelfde URL benaderbaar zoals u gewend bent. Het kan zijn dat er specifieke koppelingen aanwezig zijn die een aanpassing nodig hebben. Wanneer dit het geval is zal CreAim vooraf contact met u opnemen.

Heeft u vragen of opmerkingen, of wilt u meer weten over de aanstaande verhuizing? Neem dan contact op met Kevin van der Geest, projectleider datacenter verhuizing: vandergeest.kevin@creaim.nl