Ontwikkelingen app CreAim

Wij hebben in onze eerdere nieuwsbrieven aangegeven dat we bezig zijn met de ontwikkelingen rondom een mobiele app waarmee de ondernemer eenvoudig verantwoordingsinformatie kan accorderen en verzenden naar de uitvragende instanties. Indien van toepassing kunnen de aangiften ook direct betaald worden via de geïntegreerde iDEAL koppeling. Wij hebben een partner geselecteerd om de app in samenwerking met ons te ontwikkelen.

Op dit moment hebben wij de design fase achter de rug. De ontwikkelfase zijn we nu gezamenlijk aan het opstarten. De uitrol van de app staat gepland voor in de loop van het derde kwartaal. Hieronder treft u alvast een aantal afbeeldingen van het huidige design. U ziet van links naar rechts: Mijn taken, het aangifte detailscherm en het aangifte betaalscherm.