PwC, al jaren maken zij met volle tevredenheid gebruik van de oplossingen van CreAim.

PwC is een toonaangevend dienstverlener op het gebied van zakelijke dienstverlening. Zij zijn een internationaal assurance- en (belasting)advieskantoor. PwC in Nederland werkt met ruim vijfduizend mensen samen vanuit drie perspectieven: Assurance, Tax & Legal en Advisory. Zij willen met hun dienstverlening bijdragen aan het bouwen van vertrouwen in de maatschappij en bij het oplossen van belangrijke problemen. PwC wil daarmee waarde toevoegen aan haar klanten, de mensen en de maatschappij. Dat is hun purpose en de toetssteen voor alles wat zij doen en willen gaan doen.

 

Intensieve samenwerking door de jaren heen

PwC maakt al jaren gebruik van het portaal van CreAim. Met volle tevredenheid en een intensieve samenwerking is er door de jaren heen, op diverse onderdelen, maatwerk toegevoegd aan het portaal om het passend te maken op de processen van PwC. Willem Geijtenbeek, Digital Reporting Thought Leader, zegt hierover: “CreAim is gewend om een basisproduct te leveren, maar bij PwC hadden en hebben wij nog steeds juist het maatwerk nodig. Het fijne is dat er een goede samenwerking is waarbij maatwerk geen issue is. De flexibiliteit en klantgerichtheid zijn uniek voor een leverancier van een portaal. Daarnaast merken wij dat de integraties met andere softwareoplossingen voor CreAim nooit een probleem zijn en dat is heel bijzonder.”

 

Gezamenlijke projecten

Van een softwareleverancier verwacht PwC een snelle schakeling bij aankomende veranderingen. Afgelopen jaar heeft PwC samen met CreAim vier nieuwe workflows voor De Nederlandse Bank operationeel gebracht in het portaal. Willem Geijtenbeek zegt hier het volgende over: “Samen met CreAim hebben wij de workflows opgesteld, waarna CreAim een prototype heeft opgeleverd zodat wij de basis van de workflows konden gaan bekijken. Vervolgens zijn de workflows vrij snel uitgewerkt en opgeleverd. Daarnaast zien wij dat CreAim heel goed is in de userinterface.”

Willem Geijtenbeek vervolgt: “Het plan voor het volgende project ligt al klaar. Nu tot de zomer gaan we samen met CreAim brainstormen over de verplichting voor bedrijfsklasse ‘groot’ dat vanaf boekjaar 2025 verplicht in SBR dient te deponeren. CreAim gaat vervolgens hier twee workflows voor bouwen, waarna we de invulling samen gaan vormgeven.” Na het ingaan van de verplichtstelling zal de dienstverlening van PwC voor 80% via het portaal verlopen. Deze samenwerking wordt door PwC gezien als een coproductie, waarbij de samenwerking uniek is door de korte lijntjes met zowel het aanspreekpunt bij CreAim als de ontwikkelaars zelf. Hoge customer initimacy, goede relaties met lange termijn perspectief en wendbaarheid maken CreAim uniek.