Privacyverklaring

Privacy verklaring CreAim
CreAim (juridische naam: Accountancy Portal Solutions), gevestigd en kantoorhoudend te 1505 HX Zaandam Pieter Lieftinckweg 11, respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met onze organisatie en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van (mobiele) websites, producten en diensten van CreAim gaat u ermee akkoord dat deze privacy verklaring van toepassing is op de door CreAim verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij CreAim worden uw persoonsgegevens verwerkt indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken. CreAim onderscheidt de volgende categorieën van persoonsgegevens: contactgegevens, administratieve gegevens, inloggegevens, licentiegegevens en loggegevens

Contactgegevens bestaan uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of email stuurt of wanneer u met onze helpdesk belt.

Administratieve gegevens verwerken wij van u indien u een product van ons afneemt. Deze gegevens bestaan uit namen, rekeninghouders, adressen, woonplaatsen, emailadressen, telefoonnummers en rekeningnummers.

Voor het aanmaken van YouSign licenties verwerken wij licentiegegevens die bestaan uit: namen, adressen, vestigingsplaatsen, emailadressen en telefoonnummers.

Voor het aanmaken van authenticatiemiddelen verwerken wij namen, emailadressen, geslacht, adressen, telefoonnummers, wachtwoorden en pincodes.

Wanneer u een van onze websites bezoekt is het mogelijk dat we loggegevens verwerken die bestaan uit: taalvoorkeuren, IP-adressen en informatie vanuit de browser.

Waarom we gegevens nodig hebben
CreAim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verstrekken van een account.
• Het verstrekken van een authenticatiemiddel.
• Het leveren van ondersteuning.
• Het afleveren van goederen en/of diensten.
• Het afhandelen van uw betaling.
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uitingen.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• U te vragen om enquêtes in te vullen. Op deze verzoeken hoeft u niet in te gaan. Door één van onze enquêtes in te vullen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens
• Wettelijke verplichtingen, zoals nodig voor onze belastingaangifte.
• Analyse van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten (beter) af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CreAim zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, waaronder begrepen de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen
CreAim verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CreAim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van cookies
CreAim maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In het cookiebeleid kunt u alle geplaatste cookies terugvinden.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens: in te zien, over te laten dragen, te corrigeren en te bewerken. Verder heeft u nog het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Een verzoek tot de bovenstaande rechten kunt u sturen naar support@creaim.nl. Geef daarbij duidelijk aan wat uw verzoek is. CreAim zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
CreAim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via support@creaim.nl of +31 (0)75 6312709. CreAim heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Het Information Security Management System van CreAim is ISO27001, de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging gecertificeerd.
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL), wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bv creaim.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Derde partijen
Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van onze partners, adverteerders en relaties. Als u een link van of naar deze websites volgt, bent u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy en cookie reglement hebben en dat wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor deze reglementen. Wij raden u aan om deze reglementen eerst te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 23 juni 2023.