X
 • Inloggen met eHerkenning
  Reconi biedt u een scherpe prijs, een eenvoudig aanvraagproces en snelle levering.
 • Optimaal online samenwerken met klanten
  Kies voor het betrouwbaarste Accountancy Klantenportaal in de markt
 • PKIoverheid certificaten
  CreAim biedt SBR certificaten, Beroepscertificaten en Persoonscertificaten
 • Digitaal rechtsgeldig ondertekenen
  Onderteken eenvoudig PDF en SBR bestanden. Vraag nu een proefversie aan!
 • Al uw applicaties in één beveiligde omgeving
  CreAim Security Portal: krachtige inlogmogelijkheden voor bedrijfsnetwerken

Klantenportaal

Het klantenportaal biedt administratie- en accountantskantoren een digitaal loket voor de communicatie tussen kantoor en de klanten.

Lees meer

SBR Assurance

Vanaf 1 januari 2018 zijn middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarverantwoording (boekjaar 2017) via Standard Business Reporting te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Lees meer
Text/HTML

Nieuws: Reconi eHerkenning

Voor eHerkenning en PKIoverheid certificaten kunt u voortaan terecht op www.reconi.nl. Vanzelfsprekend blijft onze dienstverlening ongewijzigd.

Naar reconi.nl
Jan
KPN
EY
Arcadis
Van der Veen en Kromhout
Sdworx
Lentink
Joanknecht
Van Ree Accountants
NBC Van Roemburg & Partners