Privacy statement

Privacy verklaring Accountancy Portal Solutions

CreAim (juridische naam: Accountancy Portal Solutions), gevestigd en kantoorhoudend te 1505 HX Zaandam Pieter Lieftinckweg 11, respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met onze organisatie en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van (mobiele) websites, producten en diensten van CreAIm, gaat u ermee akkoord dat deze privacy verklaring van toepassing is op de door CreAim verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij CreAim worden uw persoonsgegevens verwerkt indien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de dienst die u wenst te gebruiken. CreAim onderscheidt de volgende categorieën van persoonsgegevens: contactgegevens, administratieve gegevens, inloggegevens, licentiegegevens en loggegevens

Contactgegevens bestaan uit naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een (aanvraag)formulier invult, een brief of email stuurt of wanneer u met onze helpdesk belt.

Administratieve gegevens verwerken wij van u indien u een product van ons afneemt. Deze gegevens bestaan uit namen rekeninghouders, adressen, woonplaatsen, emailadressen en rekeningnummers.

Voor het aanmaken van licenties verwerken wij licentiegegevens die bestaan uit: namen, adressen, vestigingsplaatsen, emailadressen en telefoonnummers.

Inloggegevens betreft de gebruikersnaam, wachtwoord, pincode en emailadres die nodig zijn voor een authenticatiemiddel.

Wanneer u één van onze websites bezoekt verwerken wij uw loggegevens in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Waarom we gegevens nodig hebben

CreAim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verstrekken van een account.
 • Het verstrekken van een authenticatiemiddel.
 • Het leveren van ondersteuning.
 • Het afleveren van goederen en/of diensten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame-uitingen.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U te vragen om enquêtes in te vullen. Op deze verzoeken hoeft u niet in te gaan. Door één van onze enquêtes in te vullen, geeft u automatisch toestemming voor de verwerking van de door u ingevulde gegevens. Hoewel we gebruik kunnen maken van een intermediair voor het uitvoeren van deze enquêtes, mag deze uw persoonsgegevens niet gebruiken voor secundaire doeleinden.
 • Analyse van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten (beter) af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wettelijke verplichtingen, zoals nodig voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

CreAim zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Binnen 30 dagen nadat de overeenkomst is beëindigd zullen wij de persoonsgegevens retourneren en vervolgens vernietigen.

Delen met anderen

CreAim verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CreAim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

CreAim maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die uw privacy niet schendt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan één van onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens: in te zien, over te laten dragen, te corrigeren en te bewerken. Verder heeft u nog het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Een verzoek tot de bovenstaande rechten kunt u sturen naar support@creaim.nl. Geef daarbij duidelijk aan wat uw verzoek is. CreAim zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

CreAim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via support@creaim.nl of +31 (0)75 6312709. CreAim heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Het Information Security Management System van CreAim is ISO27001, de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging, gecertificeerd.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL), wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bv creaim.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Derde partijen

Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten van en naar websites van onze partners, adverteerders en relaties. Als u een link van of naar deze websites volgt, bent u zich er dan van bewust dat deze websites hun eigen privacy en cookie reglement hebben en dat wij geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor deze reglementen. Wij raden u aan om deze reglementen eerst te raadplegen alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 24-05-18.