Vanaf 1 januari 2018 zijn middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarverantwoording (boekjaar 2017) via Standard Business Reporting te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

CreAim biedt daarvoor de volgende oplossingen:

  1. YouSign SBR 

Dit is onze losse ondertekenapplicatie waarmee u SBR documenten op een snelle wijze van een rechtsgeldige digitale handtekening kunt voorzien. Om gebruik te kunnen maken van YouSign SBR dient u enkel over een PKIoverheid persoonlijk beroepsgebonden certificaat te beschikken. Het verzenden van de stukken naar de KvK dient u zelf te faciliteren. 

2. YouSign SBR in combinatie met een verzendmodule

De met YouSign ondertekende documenten kunt u met onze verzendmodule verzenden naar Digipoort. Dit kan handmatig en op een geautomatiseerde wijze.

3. De Basic SBR module

Bij de basic SBR module krijgt u de beschikking over een portaal waarbinnen u een gevalideerde jaarrekening kunt uploaden. Het goed beveiligde portaal bevat een workflow systeem, overzichten van de voortgang van het proces, een rechten en rollen methodiek, archief functies en een verbinding met Digipoort. Binnen het portaal heeft u en de klant de mogelijkheid om de SBR jaarrekening (samen met de bijbehorende PDF) te uploaden. Vervolgens kan de verklaring (in SBR en PDF) worden toegevoegd. Omdat YouSign SBR is geïntegreerd in dit portaal kan de tekeningsbevoegde persoon binnen het kantoor vervolgens op eenvoudige wijze in één keer de jaarrekening waarmerken en de accountantsverklaring ondertekenen. Hiervan wordt een XML bestand gemaakt, dat onlosmakelijk is verbonden met jaarrekening en verklaring. Dit geheel kan worden voorgelegd aan de klant die de datum AvA in kan vullen en tenslotte kan accorderen, zodat de drie bestanden naar Digipoort worden gezonden.

4. De Advanced SBR module

Een jaarrekening opgesteld in het XBRL formaat (hierna de SBR jaarrekening) zal een aantal werkzaamheden van de accountant direct of indirect beïnvloeden. Het is belangrijk dat de accountant bij het plannen en uitvoeren van zijn werkzaamheden rekening houdt met deze veranderingen.

Deze module ondersteunt het kantoor bij het controleproces op het gebied van SBR.

De Advanced SBR module bevat dezelfde functionaliteiten van de basic SBR module. Hieraan zijn toegevoegd alle benodigde validaties en hulpmiddelen. Immers, een juiste dossiervorming is cruciaal zodat aangetoond kan worden dat de gecontroleerde jaarrekening aan alle technische en inhoudelijke eisen voldoet

 In de Advanced SBR module wordt automatisch (en zichtbaar!) vastgesteld dat de SBR jaarrekening voldoet aan de technische (XML) én de inhoudelijke vereisten:

  • technische validatie op basis van de XML vereisten
  • technische validatie op basis van de XBRL vereisten
  • inhoudelijke validatie op basis van de aan de entrypoint gekoppelde formula linkbases
  • inhoudelijke validatie op basis van aanvullende business rules die door de accountant zelf zijn opgesteld.
  • rendering op basis van de consistente presentatieregels (belangrijk voor het getrouw beeld)

Deze ingebouwde validaties voorkomen dat de ingestuurde documenten daarna een foutmelding geven bij het deponeren bij de Kamer van koophandel.

In het portaal wordt tevens een volledig XBRL Assurance rapport opgeleverd waarmee kan worden aangetoond dat de jaarrekening aan alle eisen voldoet. De consistente presentatie van de SBR bestanden is beschikbaar in het portaal alsmede een goede vastlegging van alle versies.

Tenslotte zorgt de compare functie er voor dat op snelle en eenvoudige wijze de verschillende versies met elkaar kunnen worden vergeleken.

Geïnteresseerd

Voor meer informatie of de actuele prijsstelling kunt u contact opnemen door te klikken op onderstaande button.