Publicatie jaarrekening voor onderwijsinstellingen, geen digitale assurance over het boekjaar 2018

In het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is het verzoek aan alle accountantskantoren opgenomen om bij minimaal één onderwijsinstelling over het boekjaar 2018 digitale assurance in SBR te verlenen. De voorgestelde werkwijze blijkt evenwel met de huidige taxonomie niet goed uitvoerbaar. Om die reden is besloten om het bovengenoemde verzoek aan de accountants tot aanlevering met digitale assurance te laten vervallen en het eerder gecommuniceerde voornemen om digitale assurance voor het boekjaar 2019 in te voeren, uit te stellen. Vanzelfsprekend blijft het doel om over te gaan op digitale assurance, maar voor de overgang wordt nu meer tijd genomen.

In de komende periode wordt in overleg met alle ketenpartners bepaald hoe de taxonomie en werkwijze zodanig kan worden aangepast om een duurzame inrichting van digitale assurance te realiseren, voorafgegaan door een degelijke pilot. Zodra hier meer duidelijkheid over is, vindt verdere communicatie plaats. Heeft u onderwijsinstellingen als klant en wilt u in de toekomst de digitale assurance verzenden via ons portaal? Geef dit dan door aan Ibrahim Kalin via e-mail: kalin.ibrahim@creaim.nl .

Wij houden u op de hoogte!