Corrigeren van btw bij de eerstvolgende aangifte of via een suppletieaangifte

Hebt u dit jaar of in de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden aan de Belastingdienst. U kunt via het portaal van CreAim een BTW suppletie indienen voor uw klant bij de Belastingdienst. U dient hiervoor de omzetbelasting supplietie service bij de betreffende klant te activeren. U stelt de workflow in en geeft aan over welk tijdvak u een suppletie in wilt dienen. Er zijn 2 situaties mogelijk:

• U moet een aangifte over een bepaald tijdvak corrigeren
Vermeld in de suppletie het tijdvak en de gecorrigeerde gegevens voor dat tijdvak.

• U moet een heel kalender- of boekjaar corrigeren
Vaak blijkt na afloop van het jaar dat u correcties hebt op de aangiften die u hebt ingediend. Bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening. U vermeldt in de suppletie de gecorrigeerde gegevens voor het hele jaar. Het kan zijn dat wij u nog een specificatie vragen nadat wij het formulier hebben ontvangen.

Let op!
Is correctie van uw aangifte(n) nodig? En blijkt dat u € 1.000 of minder terugkrijgt of moet betalen? Dan mag u deze verwerken in de eerstvolgende aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt. Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

Bron: belastingdienst.nl