X

Uitgelicht

Wet inzake SBR Assurance gaat definitief door
   
 

Het ministerie van Economische Zaken heeft, op advies van de Taskforce Jaarverslaggevingsketen en het SBR Beraad, besloten vast te houden aan het Besluit elektronische deponering handelsregister. De Kamer van Koophandel heeft hierover, de afgelopen week, brieven verstuurt aan de middelgrote rechtspersonen. Dit betekent dat de wet inzake SBR Assurance definitief door gaat per 1 januari 2018. 

Er is vorige week in de Taskforce Jaarverslaggevingsketen gesproken over het wel of niet vasthouden aan het Besluit elektronische deponering handelsregister. In de taskforce is aangegeven dat er in de afgelopen maanden veel vooruitgang is geboekt in de keten. Weliswaar zullen er bij invoering mogelijk nog fouten blijken, maar tegelijkertijd hebben de leden van de Taskforce aangegeven aan dat er voldoende vertrouwen is om vast te houden aan het Besluit.

Overigens zijn er wel een aantal opmerkingen geplaatst die op hoofdlijnen hierna worden toegelicht.
 
De 1.3 versie van de Consistente Presentatie (CP) specificatie zal in de komende periode beoordeeld moeten worden.  Uit de reacties (zoals BIG5, Raad voor de Jaarverslaggeving en VNO-NCW/MKB-Nederland) is op te maken dat deze beoordeling cruciaal wordt gevonden. De verwachting is dat de KvK in december de rendering op basis van v.1.3 heeft ingebouwd. Tevens zullen softwareleveranciers de rendering gaan ondersteunen (noot: CreAim ondersteunt de 1.3 versie van de CP). Daarom zal in december een extra ‘break-out’ sessie worden georganiseerd voor alle partijen in de keten (softwareleveranciers, accountants, vertegenwoordigers van de verschaffers en gebruikers, KvK en Logius) om de juiste werking van de CP vast te stellen. Hier kunnen mogelijk nog aanpassingen aan de CP uit voortvloeien. De Raad voor de Jaarverslaggeving zal ook een aantal bevindingen ten aanzien van de CP aan EZ rapporteren die tijdens die sessie verder besproken kunnen worden.

De brief die de Kamer van Koophandel afgelopen week heeft verstuurd kunt u hier vinden.« Terug

Kunnen we u verder helpen?