X

Uitgelicht

Samenwerking CreAim en Semansys
   
 

Semansys is koploper op het gebied van digitale rapportages en vanaf heden werken CreAim en Semansys actief samen om accountants zo goed mogelijk van dienst te zijn. Samen bieden wij een volledige oplossing voor SBR Assurance.

CreAim en Semansys leveren een volledige oplossing voor accountants om te voldoen aan nieuwe wetgeving per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn middelgrote rechtspersonen verplicht om hun jaarverantwoording (boekjaar 2017) via Standard Business Reporting (SBR) te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het gebruik van SBR heeft invloed op de werkzaamheden die de controlerend accountant uitvoert. Met SBR verdwijnt naast de papieren deponeringsjaarrekening ook de daarbij aangeboden papieren accountantsverklaring en de ‘natte’ handtekening die onder de verklaring dient te worden gezet. De jaarrekening wordt voortaan opgesteld in het XBRL formaat, een gestructureerd data formaat dat voor de mens niet zondermeer leesbaar is, en waar individuele gebruikers leesbare rapportages van wensen te maken.  Om de accountant in de nieuwe ontstane situatie te ondersteunen hebben de twee SBR specialisten CreAim en Semansys een SBR Assurance module ontwikkeld; een SaaS-oplossing die in één geïntegreerde omgeving zekerheid geeft over de digitale jaarrekening, de digitale accountantsverklaring, de digitale ondertekening en de communicatie van het geheel.

Zekerheid over de digitale jaarrekening

Accountants dienen achteraf te kunnen aantonen dat zij deugdelijk werk hebben verricht, bijvoorbeeld bij de toetsing van hun dossiers. In dat controledossier moet bewijs zijn opgenomen dat de jaarrekening ook op het gebied van SBR voldoet aan de daar aan te stellen eisen. De SBR Assurance module produceert een assurance pakket waarin alle uitgevoerde validaties zijn opgenomen alsmede de daaruit voortvloeiende bevindingen. Met name de afhandeling van eventuele fouten en waarschuwingen vormen een essentieel onderdeel van het dossier.

Het waarmerken en ondertekenen door de accountant

Met behulp van de SBR Assurance module kan de accountant de gecontroleerde jaarrekening digitaal waarmerken, de SBR-accountantsverklaring ondertekenen en beide documenten met elkaar verbinden, zodat later nooit verwarring kan ontstaan.

Communicatie

De middelgrote onderneming moet haar SBR-jaarrekening deponeren bij Digipoort, het eLoket van de overheid. Om de onderneming en de accountant te ontzorgen kan de middelgrote onderneming op eenvoudige, efficiënte en effectieve wijze de jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring met behulp van de SBR Assurance module afleveren bij de Kamer van Koophandel.

Over CreAim

CreAim Accountancy Portal Solutions (CreAim) is de specialist op het gebied van SBR/XBRL, klantportalen en digitaal ondertekenen. CreAim levert aan toonaangevende accountantsorganisaties. De SBR Assurance portal is speciaal bedoeld voor de communicatie en online samenwerking van accountants met hun klanten. De hierin opgenomen ondertekensoftware maakt rechtsgeldige ondertekening van SBR documenten mogelijk.

Over Semansys

Semansys is koploper in de digitale rapportages voor banken, verzekeraars en kleine en grote bedrijven. Semansys ontwikkelt en levert alle benodigde technologie voor centrale banken, rapporterende bedrijven en controlerende accountantskantoren. De software van Semansys wordt gebruikt door ruim 300 financiële instellingen in 12 Europese landen en in het verre oosten. In Nederland wordt de software toegepast voor meer dan 200.000 bedrijven en een groot aantal kleine accountantskantoren. De XBRL oplossing van Semansys is rechtstreeks gekoppeld met Digipoort en gebruikers kunnen direct XBRL documenten sturen naar uitvragende partijen zoals de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, banken en anderen. De XBRL-technologie van Semansys wordt gebruikt door bedrijven over de hele wereld, waaronder, UNIT4 Business Software, Wolters Kluwer, Speedbooks, EY-CFORS, AgroVision, Board en vele anderen met behulp van onze desktop XBRL OEM componenten, desktop oplossing en het xbrlOne SaaS-platform.

Bron: CreAim/Semansys, Zaandam/Zoetermeer 21 november 2017« Terug

Kunnen we u verder helpen?