X

Uitgelicht

Ons klantenportaal en de AVG
   
 

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inwerkingtreden. De AVG zal voor de hele Europese Unie gelden en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Via de functie Documenten in het klantenportaal heeft u de mogelijkheid om documenten waarin privacy gevoelige gegevens staan uit te wisselen en te archiveren waardoor u direct voldoet aan de AVG.

Het in werking treden van de AVG brengt de volgende technische en organisatorische verplichtingen met zich mee:

  • Register met alle verwerkingen
  • Gegevensbeschermingsbeleid
  • Digitale beveiliging

Dit houdt in dat u geen privacy gevoelige gegevens meer mag uitwisselen via onbeveiligde kanalen zoals bijvoorbeeld uw e-mail. Het uitwisselen van dit soort gegevens dient, met de inwerkingtreding van de AVG, via een beveiligde verbinding te verlopen.

Met ons klantenportaal beschikken u en uw klanten al over een sterk beveiligde omgeving waar door middel van authenticatiemiddelen op ingelogd kan worden. Dit is bij uitstek de plaats om privacy gevoelige gegevens uit te wisselen. U hoeft de klant niet te belasten met een extra account en zowel u als de klant zijn reeds bekend met de software. Door gebruik te maken van uw klantenportaal zorgt u ervoor dat u zich aan de verplichtingen van de AVG houdt.

Via de functie Documenten heeft u de mogelijkheid om via het portaal documenten waarin privacy gevoelige gegevens staan te versturen. Op het moment dat er een uitwisseling van gegevens plaats vindt via ons portaal krijgt u of de klant een e-mail notificatie dat er een document ter inzage of ondertekening staat. Nadat u of de klant de taak heeft ingezien wordt de taak opgeslagen in het archief inclusief een logboek met de communicatie geschiedenis. De nieuwe functionaliteit ondersteunt daarbij elk bestandstype en u kan meerdere bestanden tegelijk verzenden inclusief een begeleidende tekst indien gewenst. « Terug

Kunnen we u verder helpen?