X

Ketenmachtigingen

Wat is een Ketenmachtiging?
Met een ketenmachtiging kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Ketenmachtigingen zijn vooral handig voor organisaties die via een intermediair (een extern bureau) gebruik willen maken van bepaalde diensten die met eHerkenning toegankelijk zijn. De medewerker of machtigenbeheerder van de organisatie heeft dan niet perse zelf een eHerkenningsmiddel nodig. Het voordeel voor de intermediair is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf dat hij vertegenwoordigt een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Jaarstukken deponeren met een Ketenmachtiging
Als u een jaarrekening namens een klant, dan wel dochterondernemingen, wil deponeren bij de KvK, kan dit via de website van de KvK. Om in te loggen bij deze website dient u te beschikken over eHerkenning (EH2) met een ketenmachtiging van de betreffende klant/KvK-nummer of dochteronderneming. CreAim is één van de twee leveranciers die ketenmachtigingen ondersteunen én biedt deze mogelijkheid aan tegen de scherpste prijs.

Wilt u gebruik maken van Ketenmachtigingen?
Neem dan contact op met onze helpdesk.

Kijk voor meer informatie over Ketenmachtigingen de onderstaande animatievideo. 

Kunnen we u verder helpen?

Voor afdeling eHerkenning bel 085 - 44 44 250
Voor afdeling Accountancy bel 075 - 631 27 09 of stel uw vraag via e-mail