X

Veilig en gemakkelijk inloggen, doe je met Idensys!

We kunnen steeds meer zaken efficiënt via internet regelen. Hierbij gaat het meestal om privacy gevoelige gegevens en daarom is het van groot belang dat we veilig kunnen inloggen. Identiteitsfraude en cybercrime worden moeilijker gemaakt wanneer men inlogmiddelen gaat gebruiken die meer zekerheid bieden over wie je bent. Idensys zorgt daarvoor met afspraken tussen overheidsinstanties en bedrijven. Burgers, consumenten en ondernemingen kunnen straks met één inlogmiddel veilig en gemakkelijk inloggen om online zaken te regelen.

CreAim tijdens de pilot

Begin januari 2016 is CreAim officieel toegetreden als erkend aanbieder voor Idensys. Als erkend aanbieder Idensys levert CreAim identiteitsdiensten in de pilots met Idensys. Wij hebben diverse webdiensten van (overheids)dienstverleners met onze Herkenningsmakelaar aangesloten op Idensys. Ook leveren wij Idensys inlogmiddelen. Hiermee kunnen gebruikers tijdens de pilots inloggen bij een twintigtal overheden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, gemeenten, webwinkels, accountancyportals, zorgdienstverleners en verzekeringsmaatschappijen. Onze inlogmiddelen voldoen aan de strenge eisen van Idensys.

Je kan met Idensys terecht op websites van de overheid en het bedrijfsleven om daar veilig en op dezelfde manier in te loggen. Met Idensys hoef je hier geen verschillende wachtwoorden meer voor te onthouden. Organisaties weten zo zeker dat jij degene bent die inlogt. En jij bent beter beschermd tegen identiteitsfraude.

Lees voor meer informatie dit persbericht van de overheid.

Het Idensys aanvraagproces

Alleen geselecteerde gebruikers kunnen een Idensysmiddel bij CreAim aanvragen. In onderstaande video ziet u hoe eenvoudig het aanvragen van een Idensysmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3 bij CreAim is:

 

 

De voordelen van Idensys

  • veilig inloggen bij overheidsinstanties, bedrijven en zorginstellingen;
  • een kleinere digitale sleutelbos: geen vele gebruikersnamen en wachtwoorden meer;
  • als gebruiker bepaal je zelf welke persoonlijke gegevens je deelt;
  • op termijn: zelf kiezen hoe je inlogt;
  • bescherming persoonsgegevens en privacy gewaarborgd.

 

Veelgestelde vragen


Wat is Idensys?
Idensys is de naam voor de nieuwe manier van inloggen (het is dus geen fysieke tool). Veilig inloggen op internet. Dit is belangrijk wanneer je online winkelt, bankiert en wanneer je online zaken regelt met de gemeente, de Belastingdienst of een zorgverzekeraar. Overheid en bedrijfsleven werken daarom samen aan nog veiliger inloggen op internet.

Wie is verantwoordelijk voor Idensys?
De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voor het publieke deel) en Economische Zaken (voor het afsprakenstelsel en het merk) zijn verantwoordelijk voor Idensys. De ontwikkeling en het beheer van Idensys vinden plaats binnen de besturing van een publiek-private samenwerking (PPS). Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: private en publieke dienstverleners (overheden en bedrijven), leveranciers en burgers/consumenten. Om tot een afgewogen publieke inbreng te komen, bereiden de overheidsvertegenwoordigers binnen de PPS hun standpunt voor in een publieke Stuurgroep.

Wanneer wordt Idensys verplicht?
De op dit moment lopende pilot is bedoeld om Idensys in de praktijk te testen. Als u meedoet, helpt u de organisaties die Idensys maken te kijken of alles gaat zoals bedoeld. Zo komt eenvoudig en nog veiliger inloggen op internet weer een stap dichterbij. Als u meedoet met de pilot, moet u eerst een Idensys-inlogmiddel aanvragen. Daarna kunt u met dit inlogmiddel bij diverse deelnemende organisaties inloggen. Uw ervaringen worden samen met die van de andere deelnemers geëvalueerd. Uiteindelijk besluit de regering of Idensys straks een nieuwe manier van inloggen wordt waar iedereen gebruik van kan maken.

Wat zijn de tarieven voor Idensys?
Een Idensys-inlogmiddel is tijdens de testperiode/pilotperiode gratis, doordat de dienstverleners deze gedurende die periode subsidiëren. De tarieven die daarna gehanteerd zullen worden zijn nog onbekend.

Waar kan ik een Idensys-inlogmiddel aanvragen?
Een CreAim Idensys-inlogmiddel kunt u, nadat u een uitnodiging heeft ontvangen, aanvragen via de website van de deelnemende organisaties/dienstverleners. Daar staat een knop die u leidt naar het Idensys aanvraagformulier.

Wat heeft u nodig voordat u met de aanvraag start?
Tijdens het aanvraag- en uitgifteproces wordt u het volgende gevraagd:
- Een geldig e-mailadres.
- Uw geldig niet verlopen wettelijk identificatie document: Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
- Een digitale kopie van uw geldig niet verlopen wettelijk identificatie document (pasfoto en nationaliteit mogen afgeschermd zijn).
- Uw mobiele telefoon (smartphone).

Wat is de doorlooptijd van het gehele aanvraagproces voordat ik mijn Idensys kan gebruiken?
De doorlooptijd voor een CreAim Idensys-inlogmiddel met BHN2+ is 1 werkdag. De doorlooptijd voor een CreAim Idensys-inlogmiddel met BHN3 is afhankelijk van het moment dat uw fysieke identificatie kan plaatsvinden.

Waarvoor heeft CreAim mijn burgerservicenummer (BSN) nodig?
Wij mogen als één van de private partijen die inlogmiddelen binnen Idensys aanbiedt (ook wel private authenticatiedienst genoemd), eenmalig uw burgerservicenummer opvragen zodat wij uw inlogmiddel kunnen koppelen aan uw burgerservicenummer. Alleen op deze manier kunt u met uw inlogmiddel diensten van de overheid afnemen. Als authenticatiedienst mogen en zullen wij uw burgerservicenummer niet voor andere doeleinden gebruiken. In artikel 4 Ministeriele Regeling GDI is opgenomen op welke wijze een authenticatiedienst het BSN mag gebruiken. Hiervoor wordt ook een zogenaamde bewerkersovereenkomst tussen het BSN-Koppelregister en de authenticatiedienst afgesloten.

Waar kan ik met Idensys inloggen?
Zie voor het complete overzicht van aangesloten dienstverleners: https://www.idensys.nl/inloggen-met-idensys/over-de-testen/

Hoe kunt u Idensys gebruiken?
Om online zaken te doen dient u eerst een inlogmiddel aan te vragen. Dit inlogmiddel is persoonlijk en alleen van u. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inlogmiddel met gebruikersnaam en wachtwoord bevestigd met een sms of een app op je telefoon. Daarna kunt u met dit inlogmiddel inloggen op de website van een dienstverlener. U kunt de manier van inloggen vergelijken met iDEAL: daar kiest u zelf met welke bank u wilt betalen bij bijvoorbeeld een webwinkel. Bij Idensys kiest u zelf welk middel u wilt gebruiken om in te loggen, mits het voldoet aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau. Alle inlogmiddelen die onder Idensys vallen, voldoen aan dezelfde afspraken over veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens.

Hoe werkt het inloggen met Idensys?
Dit is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau waarover u beschikt. Tijdens de pilot zijn bij CreAim alleen de betrouwbaarheidsniveaus BHN2+ en BHN3 beschikbaar. De werking hiervan zullen wij hier in het kort toelichten.

BHN2+ en BHN3: Wanneer wij uw aanvraag verwerkt hebben ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een welkomstboodschap. Dit e-mailadres is tevens uw gebruikersnaam. Vervolgens ontvangt u per SMS (eenmalig) uw 4-cijferige PINcode. Bij het inloggen met Idensys kiest u voor "Mobiele Telefoon (Betrouwbaarheidsniveaus 2+ & 3)". Hierbij gebruikt u vervolgens uw gebruikersnaam en PINcode om in te loggen. Na het inloggen ontvangt u een 6-cijferige verificatiecode per SMS. Deze code voert u in om in te loggen.

Nadat u succesvol bent ingelogd krijgt u de melding dat u geautoriseerd bent. U wordt hierna automatisch geleid naar de beveiligde digitale omgeving van de desbetreffende dienstverlener.

Wat is een betrouwbaarheidsniveau (BHN)?
Idensys heeft inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe meer zekerheid een organisatie nodig heeft over wie u bent, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau moet zijn van het inlogmiddel dat u gebruikt. Tijdens de pilot kunt u inloggen op verschillende niveaus: van niveau 2 tot niveau 4 (hoog). Bij de overheid kun je tijdens de pilot alleen op niveau 3 en 4 inloggen. Er zijn dan verschillende stappen nodig om vast te stellen dat u écht bent wie u zegt te zijn. Bij commerciële organisaties, zoals webwinkels, kunt u al vanaf niveau 2 inloggen. Maar steeds geldt: op welk niveau u ook inlogt, inloggen doet u veilig met Idensys.

Wat is de looptijd van mijn Idensys-inlogmiddel?
U kunt tijdens de pilot een Idensys-inlogmiddel aanvragen voor de looptijd van 1 jaar. De looptijd kunt u niet zelf bepalen in het registratieformulier en gaat van start op het moment dat wij uw aanvraag hebben verwerkt en u een e-mail ter bevestiging en wachtwoord/pin heeft ontvangen.

Waarom wordt bij de aanvraag van een Idensys inlogmiddel de kopie van mijn ID-bewijs met de ‘KopieID app’ niet goedgekeurd?
Als je een kopie van je identiteitsbewijs maakt met de Kopie ID app < http://kopie-id.nl/kopie-id-app/> wordt je gevraagd je burgerservicenummer (BSN) door te strepen of een watermerk toe te voegen.
Echter, wanneer je een Idensys inlogmiddel aanvraagt om het bij de overheid te gebruiken is het noodzakelijk om je identiteitsbewijs mét BSN te kunnen zien. Dit is nodig om een koppeling te maken met het BSN koppelregister. Dit gebeurt eenmalig en alleen bij de eerste registratie.

Kunnen we u verder helpen?