X

Klantenportaal

Als accountant of fiscalist wilt u digitaal communiceren en online samenwerken met uw klanten. Door dit op digitale wijze met een klantenportaal te doen geniet u van efficiencyvoordelen. Daarnaast biedt dit mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening. CreAim levert al meer dan 15 jaar klantenportalen aan grote-, middelgrote- en kleine accountantsorganisaties, salarisverwerkers en belastingadviesbureaus. 

Op basis van deze ervaringen biedt CreAim, met inmiddels al meer dan 135.000 eindgebruikers, een klantenportaal dat speciaal is bedoeld voor de communicatie en online samenwerking met uw klanten. Alle hiervoor benodigde functionaliteiten zijn beschikbaar:

 • Accordering aangiftes,
  publicatiestukken, jaarrekeningen,
  kredietrapportages enz.
 • Klantdossier
 • SBR assurance
 • Workflowmanagement 
 • PDF documenten voorzien van juridische handtekening
 • Automatische notificaties en reminders
 • Rendering SBR rapportage's
 • 2 factor authenticatie
 • Single Sign On koppelingen
 • M2M koppelingen
 • Aanbiedingsbrieven
 • Betalingskenmerk berekening
 • Nieuwsberichten
 • Algemene voorwaarden accorderen
 • Formulieren en handleidingen

 

  

Portaal in uw huisstijlImplementatie

 

 • Verschillende inlogmogelijkheden
 • Authenticatie en autorisatie
 • eHerkenning
 • Veiligheid
 • XBRL/SBR
 • Juridisch rechtsgeldige handtekening
 • Eenvoudig in gebruik
 

Kwaliteit en veiligheid
De overheid heeft CreAim toegelaten tot eHerkenning. Dit betekent dat CreAim voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitseisen voor het uitgeven van authenticatiemiddelen (waaronder PKI-Overheid certificaten en eHerkenning) en het ondertekenen van documenten. CreAim is onder andere ISO 27001 gecertificeerd. 

Verschillende inlogmogelijkheden
Bij CreAim kan een gebruiker kiezen uit diverse inlogmogelijkheden (authenticatiemiddelen) zoals SMS authenticatie, (Google) authenticator apps, eHerkenning en certificaten. De gebruiker kan derhalve kiezen voor een toegangsmethode die voor de gebruiker het meest geschikt is (bijv. op het gebied van gebruikersvriendelijk, efficiency etc.).

Authenticatie en autorisatie

Elektronische uitwisseling van bedrijfsgegevens via het internet vereist uiteraard een deugdelijke authenticatie van de gebruiker. U wilt zeker weten wie er inloggen. De authenticatie is ook de basis voor het ondertekenen van aangiften, kredietrapportages, jaarrekeningen en overige documenten. De workflow in het klantenportaal bepaalt per stroom wie er moeten ondertekenen en welke interne autorisaties van toepassing zijn.

eHerkenning
CreAim is uitgever van eHerkenningsmiddelen. eHerkenning is de nieuwe standaard van inloggen geïnitieerd door de overheid. CreAim maakt het mogelijk om met hetzelfde middel in te loggen op het portaal, bij de overheid en B2B internetapplicaties. Zo kunnen klanten die reeds de beschikking hebben over een eHerkenningsmiddel met dit authenticatiemiddel in uw portaal.

Veiligheid 
CreAim biedt een hoge mate van veiligheid. De systemen van CreAim worden periodiek door externe auditors getoetst op mogelijke kwestbaarheden. CreAim moet zich conformeren aan de strenge regels van de toezichthouder (Ministerie van EL&I) omdat wij een toegelaten leverancier van eHerkenning zijn.

XBRL/SBR
CreAim is volledig voorbereid op XBRL/SBR. CreAim verzend al jaren lang de meeste SBR-berichten en heeft de meeste kennis en ervaring op dit gebied.

Juridisch rechtsgeldige handtekeningen
In het portaal van CreAim kunnen elektronische handtekeningen worden gezet die een wettelijk status hebben (de gekwalificeerde handtekening conform de Telecomwet).

Eenvoudig in gebruik
Het portaal van CreAim werkt intuïtief een eenvoudig voor u en uw klanten.
 

Kunnen we u verder helpen?